Wie ben ik?

anjaMijn naam is AnYa Mineur.

Jarenlang heb ik gewerkt als (directie)secretaresse en na vele mooie rondzwervingen begin jaren '90 het roer omgegooid. Wat wil ik nu zelf? Yoga en Reiki hebben me de eerste impulsen gegeven op het pad van bewustwording. Op een informatiedag van een voetreflexopleiding ging bij mij de knop om; dit is wat ik het liefste wil. In 1997 ben ik afgestudeerd en heb sindsdien een praktijk.
Uiteindelijk heb ik van mijn hobby mijn beroep gemaakt.


Wat is voor mij de uitdaging om dit werk te doen?

Zelf vind ik het altijd heerlijk als ik door het lezen van een boek, een woord en/of een gebaar tijdens een lezing of een bezoek aan een therapeut ineens inzicht krijg in iets waarin ik ben vastgelopen, waardoor ik mijn probleem van een andere kant  kan bezien. Ik ervaar daardoor meer bewustzijn en het lukt me dan het geheel beter te overzien.

De weg langs vele reizen, opleidingen, cursussen en workshops en vooral de persoonlijke aanraking heeft mij gemaakt tot de persoon die ik nu ben. Ik ben een mensen mens. Ik voel me elke dag meer bewust van alles wat er is en om me heen gebeurt en voel me daardoor ook  beter in balans.

Het leven mag elke dag geleefd worden en je kunt ook elke dag opnieuw beginnen. Dat vind ik niet alleen een troostrijke gedachte, maar ook een uitnodiging voor het leven zelf.

Volle aandacht
Warmte 
Liefdevolle nabijheid

Dat zijn de sleutelwoorden voor al mijn behandelingen.

 

UW PRIVACY

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

 • zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens,
 • er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.

Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar.  Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
 • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
 • of voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
 • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.

PRIVACY OP DE ZORGNOTA

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kunt declareren bij uw zorgverzekeraar.

 • Uw naam, adres en woonplaats
 • uw geboortedatum
 • de datum van de behandeling
 • een korte omschrijving van de behandeling, zoals "Reflexzonetherapie prestatiecode 24009"
 • de kosten van het consult.

  U heeft een klacht. Wat nu?

Ik doe er alles aan om U op een goede en respectvolle manier hulp te bieden. Toch kan het zijn dat U ergens niet tevreden over bent. Het is belangrijk om deze onvrede eerst met mij te bespreken. Misschien is er sprake van een misverstand en komen we er samen uit als U kenbaar maakt waarover U ontevreden bent of wat U anders wilt hebben. Wilt of kun U de klacht niet met mij persoonlijk bespreken of komen we er samen niet uit, dan kunt U gebruikmaken van een gratis klachtenfunctionaris via mijn beroepsvereniging: VNRT www.vnrt.nl. Deze ondersteunt U  bij het formuleren van Uw klacht of onvrede en bij het zoeken naar oplossingen. Er wordt samen met U  gekeken naar de mogelijkheden om gehoor te vinden voor Uw klacht en deze wordt binnen 6 weken afgehandeld.